Uzależnienia

Komputer i Internet mogą uzależniać

Natalia Jarosz

Uzależnienie się od komputera i Internetu ma zwykle bardzo charakterystyczne objawy. Osoby dotknięte uzależnieniem zwykle nie podejmują prób ograniczania swojego czasu z tymi mediami i jeśli do tego dochodzi z innych przyczyn, są w związku z tym niezadowolone. Zwykle nie mówią prawdy odnośnie tego, jak wiele czasu spędzają w Internecie.

Jest to tak dużo czasu, że bezpośrednio cierpi na tym ich praca, relacje towarzyskie i inne do niedawna ważne dziedziny życia. Zdarza się też, że poprzez komputer i Internet osoby uzależnione angażują się w aktywności, które byłyby mocno krytykowane przez ich najbliższe otoczenie, gdyby informacja o nich się rozeszła.

Osoby uzależnione zazwyczaj czują potrzebę wydłużania czasu spędzanego w Internecie, by odczuwać z tego powodu satysfakcję. Pojawia się swoisty eskapizm, czy uciekanie ze świata rzeczywistego w świat wirtualny. Osoby uzależnione odczuwają bolesną deprywację, kiedy z jakiegoś powodu nie mają możliwości korzystania z sieci, a kiedy ich działania z tym związane zostają nagle przerwane, czuja frustrację i złość. Elementy świata komputerowego, na przykład akcesoria, mocno je absorbują. Nieraz dochodzi nawet do kłopotów finansowych związanych z komputerami i Internetem, kiedy takie osoby kupują sprzęt oraz oprogramowanie w Internecie.

Siecioholizm

Problem uzależnienia od komputera i sieci jest trudny do odpowiedniego zdefiniowana, przez co niejednokrotnie jest wyolbrzymiany lub niedoceniany. Często jest też niezrozumiałą abstrakcją, trudną do uchwycenia w porównaniu chociażby z problemami alkoholowymi lub z narkotykami. Stan przejściowy, w którym uzależnienie się dopiero rozwija, jest z tego powodu niezwykle trudny do zidentyfikowania i dopiero bardzo poważne uzależnienie staje się łatwo widoczne dla otoczenia osoby uzależnionej.

Trzeba rozumieć tutaj, że komputer sam w sobie nie uzależnia. Jest to narzędzie do osiągania odpowiednich stanów emocjonalnych poprzez interakcje z innymi użytkownikami komputera czy z oprogramowaniem. Otrzymywane bodźce odpowiadają za uczucie „haju”, nie różniącego się znacznie od bodźców oferowanych przez bardziej tradycyjne sposoby uzależnień. Często chodzi tutaj o gry komputerowe lub o treści pornograficzne. Osoby korzystające z komputera głównie do pracy, nawet przez wiele godzin dziennie, uzależniają się bardzo rzadko.

Uzależnienie od komputera prowadzi do podobnych skutków, co uzależnienie od innych rzeczy, czyli do zaniedbywania innych obszarów życia i nawet do rozwijania się różnych zaburzeń psychicznych.

Zobacz