Uzależnienia

Uzależnienie od nikotyny

Natalia Jarosz

Osoba uzależniona od papierosów to osoba tak naprawdę cierpiąca na nikotynizm, czyli korzystająca nałogowo z substancji jaką jest nikotyna. Jest to uzależnienie groźne, bo chociaż jego bezpośrednie skutki nie są tak tragiczne, jak w przypadku heroiny czy kokainy, proces uzależnienia postępuje i niszczy organizm. Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 identyfikuje nikotynizm jako zaburzenie F17, zaburzenie psychiczne i fizyczne.

Nikotynizm

W każdym papierosie jest od 15 do 20 miligramów czystej nikotyny, z czego do krwiobiegu dostaje się około 1 miligrama. Nikotyna jest psychoaktywnym alkaloidem, cierpkim w smaku i posiadającym drażniący charakter. Występuje w roślinach tytoniu w stężeniu nie przekraczającym 1%. Nikotynę podaje się do organizmu najczęściej w procesie palenia, chociaż można też przyjmować ją poprzez żucie lub wciąganie do nosa. W chwili obecnej nikotyna przestaje być modna. Za akceptowalny społecznie sposób korzystania z niej, i to w coraz mniejszym stopniu, uchodzi tylko palenie.

Z papierosami się walczy. Kraje rozwinięte podnoszą podatki na produkty nikotynowe i zniechęcają ludzi do korzystania z nich. Nie wolno też zazwyczaj palić w miejscach publicznych. Nie chodzi też tylko o samą nikotynę, ponieważ dym papierosowy to kilka tysięcy różnych szkodliwych, potencjalnie rakotwórczych substancji. Znajdziemy tutaj między innymi oczywiście samą nikotynę, która jest silną trucizną charakterze insektycydu. Bardzo szkodliwy jest aceton, rozpuszczalnik przemysłowy.

Uzależnienie od papierosów

Chlorek winylu obecny w papierosach wykorzystuje się do produkcji tworzyw sztucznych. Cyjanowodór to z kolei gaz wykorzystywany w komorach śmierci. W papierosach pojawia się ponadto tlenek węgla, aceton, amoniak, naftalen i fenol.

Nikotynizm zaczyna się zwykle bardzo wcześnie. Ludzie dorośli często zaczynają palić, ale największe ryzyko dotyka ludzi młodych, nastolatków, których kontakty z nikotyną mają charakter eksploracji przechodzącej w nałóg.

Wpływ papierosów na zdrowie

Papierosy działają negatywnie na układ krążenia poprzez jego obkurczanie, a do tego wchłanianie przez układ oddechowy szkodliwych substancji opisanych wyżej może prowadzić do rozwinięcia się choroby nowotworowej. W przypadku papierosów pojawiają się oczywiście także pozytywne doznania, takie jak uspokojenie czy jasność umysłu. Są to jednak stany przejściowe, które nie trwają dłużej niż 30 minut po skorzystaniu z papierosa, przez co istnieje silna presja na powiększanie ilości wypalanych w ciągu dnia papierosów.

Zobacz