Narkomania

Uzależnienie od narkotyków

Natalia Jarosz

Na narkomanię może zachorować każdy, kto eksperymentuje ze środkami, które wpływają na zmianę świadomości. To, jak przebiega uzależnienie, jest takie samo u wszystkich osób. Jeśli narkomanii nie będzie się leczyło, to będzie ona postępować i zacznie zagrażać życiu. Narkomania to choroba chroniczna, nieuleczalna, ale da się wpłynąć na jej rozwój.

Choroba narkotykowa staje się przyczyną do powstawania wielu innych chorób i zaburzeń emocjonalnych. Żeby mogły one ustąpić, konieczne jest odstawienie narkotyków. Konieczna staje się też psychoterapia uzależnienia.

Narkomania jest postrzegana bardziej jako patologia społeczna i łączona jest z przestępczością. Rzadziej jest postrzegana jako problem zdrowotny. Tylko potraktowanie jej jako choroby daje szansę na prawidłowe leczenie oraz na udzielenie pomocy osobie chorej i jej bliskim. Jak wynika z definicji, narkomania to zespół zjawisk psychicznych albo somatycznych, które wynikają z działania środków odurzających na organizm. Podstawowym objawem jest potrzeba zażywania na stałe lub co jakiś czas jakiejś substancji odurzającej, aby zmienić świadomość albo samopoczucie.

Przez to doprowadza się do zmiany zachowania albo do pogorszenia funkcjonowania we wszystkich sferach życia. Kiedy uzależnienie się rozwija, wówczas życie koncentruje się wokół przyjmowania narkotyku. Aby mieć narkotyk, poświęca się czas, energię i pieniądze. Przy tym wzrasta tolerancja organizmu – aby osiągnąć odpowiedni efekt, trzeba przyjmować jeszcze więcej narkotyku. Nie dość, że szkody się zwiększają, to uzależniona osoba wcale nie rezygnuje z przyjmowania substancji uzależniającej. W końcu zupełnie traci kontrolę nad przyjmowaniem preparatu.

Przyjmowanie narkotyków

Narkomania jest przyczyną problemów z życiem w społeczeństwie. Traci się posiadane role społeczne, zaniedbuje obowiązki i rezygnuje z celów życiowych.

Jest wiele przyczyn pojawienia się uzależnienia: predyspozycje psychiczne uwarunkowane genetycznie, wpływ środowiska, właściwości uzależniające środka. W młodym wieku, kiedy zaczyna się eksperymenty, nie ma się świadomości zagrożenia. Przy pierwszym zażyciu nie ma się świadomości, że można się uzależnić. Poza tym dochodzą zmiany w psychice, przez co nie można odpowiednio ocenić problemu. Często te zmiany psychiczne sprawiają, że nie podejmuje się leczenia.

Taki sam przebieg jest u wszystkich uzależnionych, doprowadzając w efekcie do całkowitego zniszczenia organizmu. Jeśli zacznie się ją leczyć wystarczająco wcześnie, można zapobiec skutkom. Dzięki terapii postęp choroby będzie zatrzymany.

Zobacz