Lekomania

Uzależnienie od leków

Natalia Jarosz

Narkomanię zwykle definiuje się jako uzależnienie od substancji nielegalnych, chociaż nie jest to wcale dobra definicja. Pomija ona bowiem uzależnienia od substancji, które nielegalne nie są i co najwyżej dostępne są tylko na receptę, chociaż mogą być też ogólnie dostępne. Są to zwykle różnego rodzaju leki nasenne, uspokajające, przeciwbólowe i wiele innych równie łatwo dostępnych leków. Dla uzależnienia od takich substancji zastosowano termin lekomania.

Powyżej wskazane grupy leków nie są przyjmowane w sposób rekreacyjny, lecz dla poprawy zdrowia czy ogólnie rozumianego stanu osoby je zażywającej. Nie ma to jednak znaczenia, ponieważ wszystkie substancje przyjmowane w celu zmiany stanu psychicznego osoby są potencjalnie niebezpieczne i mogą trwale uzależniać.

Możliwości medycyny nieustannie rosną, przez co w ostatnich latach notujemy znaczący przyrost ilości substancji wykorzystywanych do poprawy czy ogólnie modyfikowania nastroju. Współczesny świat działa niezwykle szybko i przekłada się to na fakt, iż wiele osób za nim nie nadąża. Musi się posiłkować różnymi środkami chemicznymi. Poszukiwanie komfortu psychicznego powoduje sięganie po środki zmniejszające stres i zdenerwowanie, usuwające skutki nadmiernej aktywności fizycznej i psychicznej, budujące motywację, zmniejszające stany bólowe… Poszukuje się lepszego snu i szybszego startu w nowy dzień, co zwłaszcza stosowane równolegle, nie może mieć dobrych rezultatów.

Lekomania

Sytuacja powodująca nagły i drastyczny wzrost ilości przyjmowanych substancji zmieniających świadomość jest oczywiście złożona. Nie da się jej łatwo sklasyfikować. W wielu przypadkach jest to związane z ogólnym stanem zdrowia osoby, która sięga po leki mające na celu wsparcie funkcjonowania jej organizmu, lecz ciągle wzrastające dawki prowadzą do silnego uzależnienia i są toksyczne. Szczególnie niebezpieczne jest przedłużające się, regularne przyjmowanie leków, którego efektem jest przyzwyczajanie się organizmu do ich obecności. Bagatelizowane są skutki takiego stanu rzeczy. Odpowiada za to w dużej mierze kultura przyjmowania leków obecna zwłaszcza na Zachodzie. Reklamy pokazują leki jako złoty środek na wszystko, sposób na natychmiastową ulgę bez żadnych skutków ubocznych, a tak niestety nie jest.

Przyjmowanie leków przez dłuższy czas powoduje powstanie w organizmie nowej równowagi opartej na obecności określonych substancji, przez co ich brak wywołuje w organizmie poważny stres. Efekty tego są często porównywalne ze stanem odstawienia narkotyków.

Zobacz