Uzależnienia

5 Skutecznych terapii leczenia uzależnień, wspierane przez naukę

Natalia Jarosz

To już czwarty z pięcioczęściowej serii o "Znalezieniu leczenia uzależnień, które działa". Przeczytaj Część pierwszą, Część drugą i Część trzecią. Szukasz terapii z udokumentowanym doświadczeniem w pomaganiu ludziom wyjść z uzależnienia od narkotyków i alkoholu? Czy nie jesteś pewien, jak je zdobyć dla siebie lub dla ukochanej osoby? Dzisiaj w części czwartej naszej serii Znalezienie leczenia uzależnień, które działa, przyjrzymy się pięciu terapiom leczenia uzależnień i podwójnych diagnoz, które są oparte na badaniach naukowych i dlatego kwalifikują się jako leczenie uzależnień "oparte na dowodach". Oto one, z kilkoma końcowymi wskazówkami, jak zapewnić ich uzyskanie:

Terapia Poznawczo-Behawioralna (CBT)

W CBT pacjenci "rozwijają umiejętności społeczne i umiejętności rozwiązywania problemów oraz narzędzia zarządzania stresem, które pomagają zmienić myśli i zachowania przyczyniające się do powstawania wzorców uzależnień", jak twierdzą eksperci ds. uzależnień i psychiatrzy.Liczne badania na dużą skalę potwierdziły, że CBT jest pomocne w leczeniu zaburzeń związanych z używaniem substancji, zarówno samo w sobie, jak i w połączeniu z innymi terapiami związanymi z CBT, które podkreślają różne cele (takie jak wywiad motywacyjny lub zarządzanie awaryjne, między innymi przedstawione poniżej). Terapie kognitywno-behawioralne, które działają, mogą więc obejmować różne techniki - jak na przykład poniższe, przedstawione w artykule w Psychology Today:

  • Eksperymenty behawioralne - Próba określenia, które myśli są najbardziej pomocne w promowaniu pożądanych zachowań, takich jak abstynencja od narkotyków czy alkoholu.
  • Zapisy myśli - Identyfikacja negatywnej lub szkodliwej myśli, sprawdzenie jej zasadności, zapisywanie swoich refleksji, a następnie zastąpienie tej negatywnej myśli bardziej konstruktywnym, pozytywnym uzasadnieniem.
  • Przyjemne planowanie aktywności - To jest tak proste, jak zaplanowanie 10 minut codziennej konstruktywnej zabawy i umieszczenie tych planów w swoim tygodniowym kalendarzu.
  • Hierarchie ekspozycji sytuacyjnych - Nazwij swoje największe lęki, ocen je, a następnie wypróbuj najmniej straszne z listy i pracuj aż do osiągnięcia swojej największej fobii.
  • Ekspozycja oparta na obrazie - Przywoływanie negatywnego doświadczenia, a następnie wizualizacja momentu w jego pełni oraz Twoich myśli, uczuć i impulsów w tym czasie, aż do momentu, gdy ból lub uraz tego wspomnienia zmniejszy się (tym samym zmniejszając tendencje do unikania radzenia sobie z nim).

Wywiad motywacyjny (MI)

Sprawa Western Reserve University's Center for Evidence-Based Practices (CEBP) definiuje MI jako "leczenie oparte na dowodach, które odnosi się do ambiwalencji do zmiany". Podejście terapeutyczne jest przede wszystkim rozmowy, zapraszając klientów do procesu zaangażowania zorientowanego na cel, który pomaga im rozwijać wewnętrzne zasoby, aby dokonać trwałych zmian w stylu życia. Seria badań opublikowanych przez Krajowy Rejestr Programów i Praktyk Opartych na Dowodach (NREP), oferta Agencji ds. Nadużyć Substancji i Usług Zdrowia Psychicznego (SAMHSA), przetestowała skuteczność zachorowań na narkotyki i uzależnienia od alkoholu oraz związanych z nimi problemów, takich jak prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu, a także perspektywy zwiększenia odsetka zachorowań w leczeniu. W każdym z tych badań zachorowania na zawał poprawiły wyniki leczenia i powrotu do zdrowia.

Podejście oparte na wzmacnianiu Wspólnoty (Community Reinforcement Approach - CRA)

Ta forma terapii koncentruje się na wdrożeniu środowiska sprzyjającego długotrwałej trzeźwości po narkotykach lub alkoholu oraz na bieżącym zarządzaniu chorobą uzależnienia: ma ona na celu zastąpienie starych środowiskowych czynników wyzwalających uzależnienie nowymi zachowaniami i relacjami, które sprzyjają powrotowi do zdrowia. W tym celu klienci identyfikują i budują nowe umiejętności życiowe, zainteresowania i sieci wsparcia. NREP identyfikuje podejście polegające na wzmacnianiu społeczności jako szczególnie skuteczne w leczeniu uzależnienia od narkotyków i alkoholu wśród młodzieży oraz zaburzeń współwystępujących (wśród osób w wieku 22 lat i młodszych).

Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi

Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi dostarcza namacalnych bodźców do osiągania celów leczenia poprzez nagradzanie pozytywnych zachowań. W zależności od programu, zachętą mogą być bony dla restauracji, filmy lub inne korzyści, które są zgodne z beznarkotykowym stylem życia. Mogą też obejmować nagrody pieniężne lub inne nagrody zachęcające do realizacji celów związanych z leczeniem. Ideą jest zapewnienie klientom pozytywnego wsparcia w prowadzeniu zdrowego, wolnego od narkotyków stylu życia, a badania wykazały jego skuteczność.

Para/ Terapia Rodzinna

Badania konsekwentnie wykazują, że zaangażowanie małżonka lub bliskich członków rodziny w proces powrotu do zdrowia poprawia wyniki leczenia. Terapia rodzinna podnosi wskaźniki utrzymania leczenia, badania wykazały, że pomaga złagodzić problemy systemowe lub źródła stresu relacyjnego, które mogły być przyczyną uzależnienia lub nawrotu choroby.

Jak upewnić się, że otrzymujesz te podstawowe pięć terapi

Jeśli nie jesteś pewien, czy potencjalny program leczenia oferuje te pięć terapii niezbędnych do leczenia uzależnień, które działają, zadzwoń do centrum i zapytaj. Żadne leczenie nie działa dla wszystkich, ale dostęp do tych terapii zwiększy Twoje szanse na pomyślny powrót do zdrowia. Jeśli ośrodek twierdzi, że oferuje jedną lub więcej z powyższych terapii, te pytania uzupełniające mogą również pomóc:

  • Czy Twoi klinicyści są rzeczywiście przeszkoleni i certyfikowani w zakresie każdej z tych terapii i czy ich referencje są aktualne?
  • W jakim stopniu (ile razy w ciągu danego tygodnia i na jak długo) klienci będą otrzymywać te interwencje terapeutyczne u terapeuty lub w grupie?
  • Skąd mogę mieć pewność, że wasi lekarze stosują najlepsze, uznane w kraju praktyki w odniesieniu do każdej z tych terapii?

Zobacz